salv_table - dwa hotspoty

Jeśli programujesz, administrujesz, integrujesz i masz wątpliwość lub obawę, to właśnie najlepsze miejsce dla Ciebie. Pisz śmiało...
emil
Posty: 112
Rejestracja: pt gru 27, 2019 11:02 am
Has thanked: 23 times
Been thanked: 36 times

salv_table - dwa hotspoty

Post autor: emil »

Dziś będzie nieco dłuższy wywód ;)

Słowo wstępu: korzystam z bloga zevolving, w mojej ocenie jest on jednym z najczytelniejszych źródeł informacji na temat salv_table.
Szczególnie wygodne jest to, jak do podstawy kodu:
http://zevolving.com/2008/09/salv-table ... e-display/
...można dorzucić kolejne rzeczy, budując własny szablon alv. Dziś chciałbym pochylić się nad obsługą dwóch hotspotów, z którymi mam problem.
Zacznijmy od uruchomienia pierwszego hotspota, dodając do bazy z powyższego linku, odpowiedni kod z linku poniższego:
http://zevolving.com/2008/09/salv-table ... e-hotspot/

"Sklejając" alv z hotspotem wg zevolvingowych wytycznych, otrzymuję w pełni działający kod, który na ten moment ogarnia temat przechwycenia kliknięcia i daje możliwości dalszego rozwoju programu:

Kod: Zaznacz cały

*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report Z_SALV_DWA_HOTSPOTY
*&---------------------------------------------------------------------*
*&
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT Z_SALV_DWA_HOTSPOTY.

*
*----------------------------------------------------------------------*
*    CLASS lcl_report DEFINITION
*----------------------------------------------------------------------*
CLASS lcl_report DEFINITION.
*
 PUBLIC SECTION.
*
*  Final output table
  TYPES: BEGIN OF ty_icon,


   NAME TYPE icon-name,
   oleng TYPE icon-oleng,
   internal TYPE icon-internal,
   END  OF ty_icon.
*
  DATA: t_icon TYPE STANDARD TABLE OF ty_icon.
*
*  ALV reference
  DATA: o_alv TYPE REF TO cl_salv_table.
*
  METHODS:
*   data selection
   get_data,
*
*   Generating output
   generate_output.
*
*$*$*.....CODE_ADD_1 - Begin..................................1..*$*$*
*
*  In this section we will define the private methods which can
*   be implemented to set the properties of the ALV and can be
*   called in the

 PRIVATE SECTION.
*  Set the various column properties
  METHODS:
   set_hotspot_name
    CHANGING
     co_alv  TYPE REF TO cl_salv_table
     co_report TYPE REF TO lcl_report.
*
*  Event Handler for HOTSPOT event
  METHODS:
   on_link_click_name
    FOR EVENT link_click OF cl_salv_events_table
     IMPORTING
      row
      column .

*
*$*$*.....CODE_ADD_1 - End....................................1..*$*$*
*
ENDCLASS.          "lcl_report DEFINITION
*
*
START-OF-SELECTION.
 DATA: lo_report TYPE REF TO lcl_report.
*
 CREATE OBJECT lo_report.
*
 lo_report->get_data( ).
*
 lo_report->generate_output( ).
*
*----------------------------------------------------------------------*
*    CLASS lcl_report IMPLEMENTATION
*----------------------------------------------------------------------*
CLASS lcl_report IMPLEMENTATION.
*
 METHOD get_data.
*  data selection
  SELECT NAME oleng internal
      INTO TABLE t_icon
      FROM icon
      UP TO 20 ROWS.
*
 ENDMETHOD.          "get_data
*
*.......................................................................
 METHOD generate_output.
* New ALV instance
*  We are calling the static Factory method which will give back
*  the ALV object reference.
*
* exception class
  DATA: lx_msg TYPE REF TO cx_salv_msg.
  TRY.
    cl_salv_table=>factory(
     IMPORTING
      r_salv_table = o_alv
     CHANGING
      t_table   = t_icon ).
   CATCH cx_salv_msg INTO lx_msg.
  ENDTRY.
*
*$*$*.....CODE_ADD_2 - Begin..................................2..*$*$*
*
*  In this area we will call the methods which will set the
*   different properties to the ALV
*
*  Set Up the Hotspot & Event Handler
  CALL METHOD set_hotspot_name
   CHANGING
    co_alv  = o_alv
    co_report = lo_report.


*$*$*.....CODE_ADD_2 - End....................................2..*$*$*
*
*
* Displaying the ALV
*  Here we will call the DISPLAY method to get the output on the screen
  o_alv->display( ).
*
 ENDMETHOD.          "generate_output
*
*$*$*.....CODE_ADD_3 - Begin..................................3..*$*$*
*
*  In this area we will implement the methods which are defined in
*   the class definition

METHOD set_hotspot_name.
*
*...HotSpot
  DATA: lo_cols_tab TYPE REF TO cl_salv_columns_table,
     lo_col_tab TYPE REF TO cl_salv_column_table.
*
*  get Columns object
  lo_cols_tab = co_alv->get_columns( ).
*
*  Get VBELN column
  TRY.
    lo_col_tab ?= lo_cols_tab->get_column( 'NAME' ).
   CATCH cx_salv_not_found.
  ENDTRY.
*
*  Set the HotSpot for VBELN Column
  TRY.
    CALL METHOD lo_col_tab->set_cell_type
     EXPORTING
      value = if_salv_c_cell_type=>hotspot.
    .
   CATCH cx_salv_data_error .
  ENDTRY.
*
*...Events
  DATA: lo_events TYPE REF TO cl_salv_events_table.
*
*  all events
  lo_events = o_alv->get_event( ).
*
*  event handler
  SET HANDLER co_report->on_link_click_name FOR lo_events.
*
 ENDMETHOD.          "set_hotspot_vbeln
*
* Handles the UI on the VBELN (HotSpot)
 METHOD on_link_click_name.
*
  DATA: la_icon TYPE ty_icon.
*
*  Get the Sales Order number from the table
  READ TABLE lo_report->t_icon INTO la_icon INDEX row.
  IF la_icon-name IS NOT INITIAL.
   MESSAGE i398(00) WITH 'You have selected' la_icon-name.
  ENDIF.
*
 ENDMETHOD.          "on_link_click

*$*$*.....CODE_ADD_3 - End....................................3..*$*$*
*
*
ENDCLASS.          "lcl_report IMPLEMENTATION
Problem polega na tym, że chciałbym dorzucić do drugiej kolumny (OLENG) drugiego hotspota.
Teraz zabłysnę nieznajomością OO, przez którą nie jestem w stanie zrozumieć, co źle robię.

By obsłużyć kolumnę OLENG, tworzę dwie metody: set_hotspot_oleng i on_link_click_oleng.

Kod: Zaznacz cały

*  Set the various column properties
  METHODS:
   set_hotspot_oleng
    CHANGING
     co_alv  TYPE REF TO cl_salv_table
     co_report TYPE REF TO lcl_report.
*
*  Event Handler for HOTSPOT event
  METHODS:
   on_link_click_oleng
    FOR EVENT link_click OF cl_salv_events_table
     IMPORTING
      row
      column .
Jak rozumiem, pierwsza tworzy hotspot, druga obsłuży kliknięcie.

Dorzucam także wywołanie metody set_hotspot_oleng, by hotspot ogólnie "ruszył":

Kod: Zaznacz cały

  CALL METHOD set_hotspot_oleng
   CHANGING
    co_alv  = o_alv
    co_report = lo_report.
Bazując na istniejącej dla pierwszego hotspota metodzie set_hotspot_name, tworzę implementację dla set_hotspot_oleng:

Kod: Zaznacz cały

METHOD set_hotspot_oleng.
*
*...HotSpot
  DATA: lo_cols_tab TYPE REF TO cl_salv_columns_table,
     lo_col_tab TYPE REF TO cl_salv_column_table.
*
*  get Columns object
  lo_cols_tab = co_alv->get_columns( ).
*
*  Get VBELN column
  TRY.
    lo_col_tab ?= lo_cols_tab->get_column( 'OLENG' ).
   CATCH cx_salv_not_found.
  ENDTRY.
*
*  Set the HotSpot for VBELN Column
  TRY.
    CALL METHOD lo_col_tab->set_cell_type
     EXPORTING
      value = if_salv_c_cell_type=>hotspot.
    .
   CATCH cx_salv_data_error .
  ENDTRY.
*
*...Events
  DATA: lo_events TYPE REF TO cl_salv_events_table.
*
*  all events
  lo_events = o_alv->get_event( ).
*
*  event handler
  SET HANDLER co_report->on_link_click_oleng FOR lo_events.
*
 ENDMETHOD.
Podobnie tworzę implementację dla on_link_click_oleng:

Kod: Zaznacz cały

 METHOD on_link_click_oleng.
*
  DATA: la_icon TYPE ty_icon.
*
*  Get the Sales Order number from the table
  READ TABLE lo_report->t_icon INTO la_icon INDEX row.
  IF la_icon-oleng IS NOT INITIAL.
   MESSAGE i398(00) WITH 'You have selected' la_icon-oleng.
  ENDIF.
*
 ENDMETHOD.
Kompletny kod tego co stworzyłem, poniżej:

Kod: Zaznacz cały

*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report Z_SALV_DWA_HOTSPOTY
*&---------------------------------------------------------------------*
*&
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT Z_SALV_DWA_HOTSPOTY.

*
*----------------------------------------------------------------------*
*    CLASS lcl_report DEFINITION
*----------------------------------------------------------------------*
CLASS lcl_report DEFINITION.
*
 PUBLIC SECTION.
*
*  Final output table
  TYPES: BEGIN OF ty_icon,


   NAME TYPE icon-name,
   oleng TYPE icon-oleng,
   internal TYPE icon-internal,
   END  OF ty_icon.
*
  DATA: t_icon TYPE STANDARD TABLE OF ty_icon.
*
*  ALV reference
  DATA: o_alv TYPE REF TO cl_salv_table.
*
  METHODS:
*   data selection
   get_data,
*
*   Generating output
   generate_output.
*
*$*$*.....CODE_ADD_1 - Begin..................................1..*$*$*
*
*  In this section we will define the private methods which can
*   be implemented to set the properties of the ALV and can be
*   called in the

 PRIVATE SECTION.
*  Set the various column properties
  METHODS:
   set_hotspot_name
    CHANGING
     co_alv  TYPE REF TO cl_salv_table
     co_report TYPE REF TO lcl_report.
*
*  Event Handler for HOTSPOT event
  METHODS:
   on_link_click_name
    FOR EVENT link_click OF cl_salv_events_table
     IMPORTING
      row
      column .

*************************************************

*  Set the various column properties
  METHODS:
   set_hotspot_oleng
    CHANGING
     co_alv  TYPE REF TO cl_salv_table
     co_report TYPE REF TO lcl_report.
*
*  Event Handler for HOTSPOT event
  METHODS:
   on_link_click_oleng
    FOR EVENT link_click OF cl_salv_events_table
     IMPORTING
      row
      column .


*
*$*$*.....CODE_ADD_1 - End....................................1..*$*$*
*
ENDCLASS.          "lcl_report DEFINITION
*
*
START-OF-SELECTION.
 DATA: lo_report TYPE REF TO lcl_report.
*
 CREATE OBJECT lo_report.
*
 lo_report->get_data( ).
*
 lo_report->generate_output( ).
*
*----------------------------------------------------------------------*
*    CLASS lcl_report IMPLEMENTATION
*----------------------------------------------------------------------*
CLASS lcl_report IMPLEMENTATION.
*
 METHOD get_data.
*  data selection
  SELECT NAME oleng internal
      INTO TABLE t_icon
      FROM icon
      UP TO 20 ROWS.
*
 ENDMETHOD.          "get_data
*
*.......................................................................
 METHOD generate_output.
* New ALV instance
*  We are calling the static Factory method which will give back
*  the ALV object reference.
*
* exception class
  DATA: lx_msg TYPE REF TO cx_salv_msg.
  TRY.
    cl_salv_table=>factory(
     IMPORTING
      r_salv_table = o_alv
     CHANGING
      t_table   = t_icon ).
   CATCH cx_salv_msg INTO lx_msg.
  ENDTRY.
*
*$*$*.....CODE_ADD_2 - Begin..................................2..*$*$*
*
*  In this area we will call the methods which will set the
*   different properties to the ALV
*
*  Set Up the Hotspot & Event Handler
  CALL METHOD set_hotspot_name
   CHANGING
    co_alv  = o_alv
    co_report = lo_report.


  CALL METHOD set_hotspot_oleng
   CHANGING
    co_alv  = o_alv
    co_report = lo_report.

*$*$*.....CODE_ADD_2 - End....................................2..*$*$*
*
*
* Displaying the ALV
*  Here we will call the DISPLAY method to get the output on the screen
  o_alv->display( ).
*
 ENDMETHOD.          "generate_output
*
*$*$*.....CODE_ADD_3 - Begin..................................3..*$*$*
*
*  In this area we will implement the methods which are defined in
*   the class definition

METHOD set_hotspot_name.
*
*...HotSpot
  DATA: lo_cols_tab TYPE REF TO cl_salv_columns_table,
     lo_col_tab TYPE REF TO cl_salv_column_table.
*
*  get Columns object
  lo_cols_tab = co_alv->get_columns( ).
*
*  Get VBELN column
  TRY.
    lo_col_tab ?= lo_cols_tab->get_column( 'NAME' ).
   CATCH cx_salv_not_found.
  ENDTRY.
*
*  Set the HotSpot for VBELN Column
  TRY.
    CALL METHOD lo_col_tab->set_cell_type
     EXPORTING
      value = if_salv_c_cell_type=>hotspot.
    .
   CATCH cx_salv_data_error .
  ENDTRY.
*
*...Events
  DATA: lo_events TYPE REF TO cl_salv_events_table.
*
*  all events
  lo_events = o_alv->get_event( ).
*
*  event handler
  SET HANDLER co_report->on_link_click_name FOR lo_events.
*
 ENDMETHOD.          "set_hotspot_vbeln


 METHOD set_hotspot_oleng.
*
*...HotSpot
  DATA: lo_cols_tab TYPE REF TO cl_salv_columns_table,
     lo_col_tab TYPE REF TO cl_salv_column_table.
*
*  get Columns object
  lo_cols_tab = co_alv->get_columns( ).
*
*  Get VBELN column
  TRY.
    lo_col_tab ?= lo_cols_tab->get_column( 'OLENG' ).
   CATCH cx_salv_not_found.
  ENDTRY.
*
*  Set the HotSpot for VBELN Column
  TRY.
    CALL METHOD lo_col_tab->set_cell_type
     EXPORTING
      value = if_salv_c_cell_type=>hotspot.
    .
   CATCH cx_salv_data_error .
  ENDTRY.
*
*...Events
  DATA: lo_events TYPE REF TO cl_salv_events_table.
*
*  all events
  lo_events = o_alv->get_event( ).
*
*  event handler
  SET HANDLER co_report->on_link_click_oleng FOR lo_events.
*
 ENDMETHOD.


 METHOD on_link_click_oleng.
*
  DATA: la_icon TYPE ty_icon.
*
*  Get the Sales Order number from the table
  READ TABLE lo_report->t_icon INTO la_icon INDEX row.
  IF la_icon-oleng IS NOT INITIAL.
   MESSAGE i398(00) WITH 'You have selected' la_icon-oleng.
  ENDIF.
*
 ENDMETHOD.
*
* Handles the UI on the VBELN (HotSpot)
 METHOD on_link_click_name.
*
  DATA: la_icon TYPE ty_icon.
*
*  Get the Sales Order number from the table
  READ TABLE lo_report->t_icon INTO la_icon INDEX row.
  IF la_icon-name IS NOT INITIAL.
   MESSAGE i398(00) WITH 'You have selected' la_icon-name.
  ENDIF.
*
 ENDMETHOD.          "on_link_click

*$*$*.....CODE_ADD_3 - End....................................3..*$*$*
*
*
ENDCLASS.          "lcl_report IMPLEMENTATION
Gdzie jest problem? Mam dwa hotspoty, ale...
1.png
Kliknięcie w którykolwiek z nich, uruchamia mi od razu reakcję na oba kliknięcia, czyli dostaję alert po alercie:
2.png
3.png
Nie jestem sobie w stanie poradzić z odseparowaniem reakcji na jeden i drugi hotspot (w docelowym raporcie, po kliknięciach w hotspot1 i hotspot2, mają się wykonać różne akcje).

Czy może mi ktoś wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje i jak sobie z tym poradzić?
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
ZETKA
Posty: 68
Rejestracja: czw lis 04, 2010 10:49 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 69 times

Re: salv_table - dwa hotspoty

Post autor: ZETKA »

Zdarzenie link_click ma paramert column - po nim wiadomo, w której kolumnie kliknęliśmy hotspot. W klasie handlera zwykle deklarujemy jedną metodę obsługi zdarzenia link_click z CASE'm na column
Pozdrawiam,
Krzysiek
K602
Posty: 93
Rejestracja: śr sie 24, 2022 11:50 am
Has thanked: 40 times
Been thanked: 59 times

Re: salv_table - dwa hotspoty

Post autor: K602 »

Podsumowując, obsługę zdarzenia kliknięcia robisz w jednej metodzie dla całej ALV, a który to wiersz czy kolumna, mówią parametry row/column.

Potwierdzam, ich tutoriale są najbardziej przystępnie i jasno napisane.
SAP ABAP Certified Developer
emil
Posty: 112
Rejestracja: pt gru 27, 2019 11:02 am
Has thanked: 23 times
Been thanked: 36 times

Re: salv_table - dwa hotspoty

Post autor: emil »

ZETKA pisze: wt sie 30, 2022 8:27 am Zdarzenie link_click ma paramert column - po nim wiadomo, w której kolumnie kliknęliśmy hotspot. W klasie handlera zwykle deklarujemy jedną metodę obsługi zdarzenia link_click z CASE'm na column
I o to chodziło...
Zostawiłem jedną metodę on_link_click i nią ogarniam NAME i OLENG:

Kod: Zaznacz cały

 METHOD on_link_click.
*
  DATA: la_icon TYPE ty_icon.
*
  case column.
   when 'NAME'.
      READ TABLE lo_report->t_icon INTO la_icon INDEX row.
      IF la_icon-name IS NOT INITIAL.
       MESSAGE i398(00) WITH 'You have selected' la_icon-name.
      ENDIF.
   when 'OLENG'.
      READ TABLE lo_report->t_icon INTO la_icon INDEX row.
      IF la_icon-name IS NOT INITIAL.
       MESSAGE i398(00) WITH 'You have selected' la_icon-OLENG.
      ENDIF.
  ENDCASE.

 ENDMETHOD. 

Pełny kod (dla potomnych) poniżej:

Kod: Zaznacz cały

*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report Z_SALV_DWA_HOTSPOTY
*&---------------------------------------------------------------------*
*&
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT Z_SALV_DWA_HOTSPOTY.

*
*----------------------------------------------------------------------*
*    CLASS lcl_report DEFINITION
*----------------------------------------------------------------------*
CLASS lcl_report DEFINITION.
*
 PUBLIC SECTION.
*
*  Final output table
  TYPES: BEGIN OF ty_icon,


   NAME TYPE icon-name,
   oleng TYPE icon-oleng,
   internal TYPE icon-internal,
   END  OF ty_icon.
*
  DATA: t_icon TYPE STANDARD TABLE OF ty_icon.
*
*  ALV reference
  DATA: o_alv TYPE REF TO cl_salv_table.
*
  METHODS:
*   data selection
   get_data,
*
*   Generating output
   generate_output.
*
*$*$*.....CODE_ADD_1 - Begin..................................1..*$*$*
*
*  In this section we will define the private methods which can
*   be implemented to set the properties of the ALV and can be
*   called in the

 PRIVATE SECTION.
*  Set the various column properties
  METHODS:
   set_hotspot_name
    CHANGING
     co_alv  TYPE REF TO cl_salv_table
     co_report TYPE REF TO lcl_report.
*
*  Event Handler for HOTSPOT event
  METHODS:
   on_link_click
    FOR EVENT link_click OF cl_salv_events_table
     IMPORTING
      row
      column .

*************************************************

*  Set the various column properties
  METHODS:
   set_hotspot_oleng
    CHANGING
     co_alv  TYPE REF TO cl_salv_table
     co_report TYPE REF TO lcl_report.
*
*$*$*.....CODE_ADD_1 - End....................................1..*$*$*
*
ENDCLASS.          "lcl_report DEFINITION
*
*
START-OF-SELECTION.
 DATA: lo_report TYPE REF TO lcl_report.
*
 CREATE OBJECT lo_report.
*
 lo_report->get_data( ).
*
 lo_report->generate_output( ).
*
*----------------------------------------------------------------------*
*    CLASS lcl_report IMPLEMENTATION
*----------------------------------------------------------------------*
CLASS lcl_report IMPLEMENTATION.
*
 METHOD get_data.
*  data selection
  SELECT NAME oleng internal
      INTO TABLE t_icon
      FROM icon
      UP TO 20 ROWS.
*
 ENDMETHOD.          "get_data
*
*.......................................................................
 METHOD generate_output.
* New ALV instance
*  We are calling the static Factory method which will give back
*  the ALV object reference.
*
* exception class
  DATA: lx_msg TYPE REF TO cx_salv_msg.
  TRY.
    cl_salv_table=>factory(
     IMPORTING
      r_salv_table = o_alv
     CHANGING
      t_table   = t_icon ).
   CATCH cx_salv_msg INTO lx_msg.
  ENDTRY.
*
*$*$*.....CODE_ADD_2 - Begin..................................2..*$*$*
*
*  In this area we will call the methods which will set the
*   different properties to the ALV
*
*  Set Up the Hotspot & Event Handler
  CALL METHOD set_hotspot_name
   CHANGING
    co_alv  = o_alv
    co_report = lo_report.


  CALL METHOD set_hotspot_oleng
   CHANGING
    co_alv  = o_alv
    co_report = lo_report.

*$*$*.....CODE_ADD_2 - End....................................2..*$*$*
*
*
* Displaying the ALV
*  Here we will call the DISPLAY method to get the output on the screen
  o_alv->display( ).
*
 ENDMETHOD.          "generate_output
*
*$*$*.....CODE_ADD_3 - Begin..................................3..*$*$*
*
*  In this area we will implement the methods which are defined in
*   the class definition

METHOD set_hotspot_name.
*
*...HotSpot
  DATA: lo_cols_tab TYPE REF TO cl_salv_columns_table,
     lo_col_tab TYPE REF TO cl_salv_column_table.
*
*  get Columns object
  lo_cols_tab = co_alv->get_columns( ).
*
*  Get VBELN column
  TRY.
    lo_col_tab ?= lo_cols_tab->get_column( 'NAME' ).
   CATCH cx_salv_not_found.
  ENDTRY.
*
*  Set the HotSpot for VBELN Column
  TRY.
    CALL METHOD lo_col_tab->set_cell_type
     EXPORTING
      value = if_salv_c_cell_type=>hotspot.
    .
   CATCH cx_salv_data_error .
  ENDTRY.
*
*...Events
  DATA: lo_events TYPE REF TO cl_salv_events_table.
*
*  all events
  lo_events = o_alv->get_event( ).
*
*  event handler
  SET HANDLER co_report->on_link_click FOR lo_events.
*
 ENDMETHOD.          "set_hotspot_vbeln


 METHOD set_hotspot_oleng.
*
*...HotSpot
  DATA: lo_cols_tab TYPE REF TO cl_salv_columns_table,
     lo_col_tab TYPE REF TO cl_salv_column_table.
*
*  get Columns object
  lo_cols_tab = co_alv->get_columns( ).
*
*  Get VBELN column
  TRY.
    lo_col_tab ?= lo_cols_tab->get_column( 'OLENG' ).
   CATCH cx_salv_not_found.
  ENDTRY.
*
*  Set the HotSpot for VBELN Column
  TRY.
    CALL METHOD lo_col_tab->set_cell_type
     EXPORTING
      value = if_salv_c_cell_type=>hotspot.
    .
   CATCH cx_salv_data_error .
  ENDTRY.
*
*...Events
  DATA: lo_events TYPE REF TO cl_salv_events_table.
*
*  all events
  lo_events = o_alv->get_event( ).
*
*  event handler
  SET HANDLER co_report->on_link_click FOR lo_events.
*
 ENDMETHOD.


 METHOD on_link_click.
*
  DATA: la_icon TYPE ty_icon.
*
  case column.
   when 'NAME'.
      READ TABLE lo_report->t_icon INTO la_icon INDEX row.
      IF la_icon-name IS NOT INITIAL.
       MESSAGE i398(00) WITH 'You have selected' la_icon-name.
      ENDIF.
   when 'OLENG'.
      READ TABLE lo_report->t_icon INTO la_icon INDEX row.
      IF la_icon-name IS NOT INITIAL.
       MESSAGE i398(00) WITH 'You have selected' la_icon-OLENG.
      ENDIF.
  ENDCASE.

 ENDMETHOD.          "on_link_click

*$*$*.....CODE_ADD_3 - End....................................3..*$*$*
*
*
ENDCLASS.          "lcl_report IMPLEMENTATION
Dziękuję za pomoc :)