Problem z optymalizacją kolumn w ALV.

Jeśli programujesz, administrujesz, integrujesz i masz wątpliwość lub obawę, to właśnie najlepsze miejsce dla Ciebie. Pisz śmiało...
K602
Posty: 71
Rejestracja: śr sie 24, 2022 11:50 am
Has thanked: 29 times
Been thanked: 51 times

Re: Problem z optymalizacją kolumn w ALV.

Post autor: K602 »

Musisz sprawdzić, w którym momencie tracisz referencję do obiekty ALV, bo na to wskazuje błąd. Obiekt ALV najlepiej zrobić globalny, aby z dowolnego miejsca klasy, zawsze mieć dostęp do niego. Postaw STOPy w kilku miejscach i zobaczysz. Obstawiam, że metoda do refresh, nie widzi już ALV, czyli obiekt jest NULL, bo korzystasz z jego kopii, zamiast oryginału...
SAP ABAP Certified Developer
natanielg
Posty: 15
Rejestracja: wt kwie 12, 2022 12:42 pm
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times

Re: Problem z optymalizacją kolumn w ALV.

Post autor: natanielg »

Kod: Zaznacz cały

 METHOD build_alv.
***********************************************************
* Print ALV
***********************************************************
  DATA: "lt_fcat  TYPE lvc_t_fcat,
   ls_layo  TYPE lvc_s_layo,
   lv_title TYPE lvc_title,
   ls_layout TYPE disvariant.
  DATA: ls_stable TYPE lvc_s_stbl.

  CLEAR ls_stable.

*  ls_stable-row = 'X'.
*  ls_stable-col = 'X'.

  FIELD-SYMBOLS: <lt_tab> TYPE ANY TABLE.
  ASSIGN mt_data TO <lt_tab>.
  CHECK sy-subrc = 0.
  IF mr_cc IS NOT BOUND.

   CREATE OBJECT mr_cc
    EXPORTING
     container_name = 'CC_0100'
    EXCEPTIONS
     OTHERS     = 99.
   IF sy-subrc = 0.

    CREATE OBJECT mr_alv
     EXPORTING
      i_parent = mr_cc
*      i_appl_events = 'X'
     EXCEPTIONS
      OTHERS  = 99.
    IF sy-subrc = 0.

     SET HANDLER handle_toolbar   FOR mr_alv.
     SET HANDLER handle_user_command FOR mr_alv.
     REFRESH mt_fcat.
     build_fcat( EXPORTING it_data_structure = <lt_tab>
           IMPORTING et_fieldcat = mt_fcat ).
     modify_fieldcatalog( CHANGING ct_fieldcat = mt_fcat ).
     set_layout( IMPORTING es_layout = ls_layo ).
     ls_layout-report = sy-repid.


*     ls_layout-report = sy-repid.
*     ls_layout-username = sy-uname. "To jest ważne
*     ls_layout-handle = 'AML'. "To jest ważne

     CALL METHOD mr_alv->set_table_for_first_display
      EXPORTING
       is_variant   = ls_layout
       is_layout    = ls_layo
       i_save     = 'A'
      CHANGING
       it_outtab    = mt_data
       it_fieldcatalog = mt_fcat
      EXCEPTIONS
       OTHERS     = 99.

*     ls_stable-row = 'X'.
*     ls_stable-col = 'X'.

     CALL METHOD mr_alv->set_ready_for_input
      EXPORTING
       i_ready_for_input = 0.

    ENDIF.
   ENDIF.

   mr_alv->GET_FRONTEND_LAYOUT( IMPORTING es_layout = ls_layo ).
   mr_alv->SET_FRONTEND_LAYOUT( ls_layo ).
*   mr_alv->set
*   mr_alv->GET_FRONTEND_FIELDCATALOG( ).
   refresh_alv( ).
  ENDIF.
 ENDMETHOD.          "build_alv
 METHOD build_fcat.
  CLEAR: et_fieldcat[].

  CALL FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
   EXPORTING
    i_structure_name    = 'ZTM_CUSTOMER_ZONE_ALV_ST' " <-- Wpisać strukturę jaka będzie wyświetlana
    i_client_never_display = 'X'
   CHANGING
    ct_fieldcat      = et_fieldcat[].

 ENDMETHOD.          "build_fcat

 METHOD set_layout.
*  es_layout-grid_title = TEXT-003.
  es_layout-cwidth_opt = 'X'.
  es_layout-col_opt = 'X'.
  es_layout-zebra = 'X'.
  es_layout-no_keyfix = 'X'.
  "es_layout-no_rowmark = 'X'.
  es_layout-sel_mode = 'A'.
*  es_layout-info_fname = 'ROWCOLOR'.
*   es_layout-ctab_fname = 'CELLCOLOR'.
 ENDMETHOD.          "set_layout
Udało mi się naprawić metodę refresh tak że już nie wyrzuca błędu. Próbowałem odnieść się też do noty i przed refreshem wywołać te dwie metody
SET_FRONTEND_LAYOUT i GET_FRONTEND_LAYOUT jednak nic to nie zmieniło odnośnie optymalizacji kolumn. Dalej są zbyt małe w stosunko do danych które posiadają.